Demokrati – i børnehøjde

April 2018
Teater i gymnastiksalen

Køb billet

Demokrati – i børnehøjde

En uhørlig rumlen trænger ind i de unge kroppe i soveposerne, der i slowmotion vender og strækker sig mod en ny dag. En dag i en helt forandret verden. På bordene står halvtømte vandflasker og pizzaæsker fra lejrskolens afslutningsfest. Lærerne er væk. Døren er låst. Nøglen fjernet. Noget er sket, og eleverne er overladt til sig selv.

Vil det lykkes eleverne at fastholde de demokratiske spilleregler, når sulten melder sig og maden er spist? Skal nogen bestemme over andre, eller skal alle bare passe sig selv? Og kan de bevare troen på fremtiden, som de selv bestemmer, hvordan skal se ud?

I »Demokrati – i børnehøjde« skaber to skuespillere sammen med eleverne en fortælling, hvor demokratiet sættes på prøve, så det kan opleves, føles og mærkes på egen krop.

Frit efter William Goldings »Fluernes Herre«.

Instruktør Pelle Nordhøj Kann
Komponist Marie-Louise von Bülow
Dramaturg Sosha Terperowska
Scenograf Sir Grand Lear
Producent Christine Worre Kann
Idé & koncept Teatergrad

@