Workshop i dramatisk tekstskrivning

Nu har du mulighed for at tilmelde dig et forfatterkursus i drama/tekstskrivning med tematikken “klimakrisen”, hvor du med kyndig vejledning og undervisning af Anne-Sophie Bogetoft Mortensen skal være med til at producere dramatiske tekster til +grads forårsholds forestilling.

Forestillingen bliver en collageforestilling – et sammensurium af tanker, følelser, oplevelser og informationer om klimakrisen, som kommer til udtryk gennem krop, stemme, scenografi og ikke mindst dramatiske tekster, taler, digte, monologer osv.

Kurset vil være en vekselvirkning mellem vejledning og konkrete skriveøvelser med feedback fra underviseren og afprøvning af tekster i +grads teatergruppe. Der vil være et tæt samarbejde med skuespillergruppen, hvor der vil kunne hentes inspiration fra improvisationer og samtaler. Udover de konkrete undervisningsdage vil du have mulighed for at indgå i meget af produktionen af +grads forårsforestilling. Læs mere om forårsholdet her. 

Underviser

Anne-Sophie Bogetoft Mortensen er cand. mag. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet og har studeret kreativ skrivning ved Columbia University. Anne-Sophie har tidligere arbejdet som redaktionsassistent hos Forlaget Gladiator, som hjælpeunderviser ved Københavns Universitet, redaktør ved tidsskriftet Kulturo og arbejder i øjeblikket som freelance kulturskribent.

Kursusdage

  • Lørdag d. 23/2 kl. 10.00-13.00
  • Onsdag d. 27/2 kl. 18.30-21.30
  • Onsdag d. 6/3 kl. 18.30-21.30

Herudover skal der medregnes tid til forberedelse, hjemmearbejde og sociale arrangementer.

Pris

  • 500 kr.

Tilmelding

Er du interesseret i at deltage i kurset, skal du sende en mail med en kort beskrivelse af dig selv til: plusgrad@teatergrad.dk

Tilmeldingsfrist: 16/2/19


@