TEATERGRAD – er Københavns og hele Danmarks byrumsteater; et moderne tilgængeligt teater, der er opsøgende og i kontakt med hele samfundet. Vi har forladt teaterinstitutionens lukkede bygninger, indtaget byen som scene og opsøger publikum dér, hvor de er. Danmark har et væld af spændende byrum, der byder på æstetiske medfortællinger for borgerne, der vil møde levende kunst på moderne og nutidige præmisser. For Teatergrad skal moderne kunst  være nærværende og rørende på det nutidige samfunds præmisser.

Skabelsen af forestillinger er for Teatergrad en løbende udviklingsproces. Den gode kunstneriske idé til en forestilling kan ikke stå alene. Forestillingerne skal være aktuelle, de skal passe i et relevant byrum, og så skal de ikke mindst være vigtige og betydningsfulde for publikum. Vi arbejder konstant med, hvordan vi kan inddrage byens rum bedst muligt, og hvordan vi kan inddrage publikum som medskabende fra starten af processen.

Teatergrad producerer på nuværende tidspunkt årligt en voksen- og en børne/ungdomsforestilling. Derudover producerer vi mellem to og fire co-produktioner samt diverse events. Vi spiller ca. 350 forestillinger årligt fordelt i hele Danmark.

Teatergrads ledelse
Christine Worre Kann // Teaterleder
Sandra Yi Sencindiver // Kunstnerisk leder
Pelle Nordhøj Kann // Kunstnerisk leder

Teatergrads bestyrelse
Niels Righolt // Centerleder for Center for Kunst & Interkultur – CKI
Carsten Haurum // partner i Nextstep by Bindslev
Marie Lundgaard // Kommunikationschef for Betty Nansen Teater
Merethe Eckhardt // Udviklingsdirektør for Domstolsstyrelsen

» Aftale mellem Teatergrad og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2020 (.pdf, 74k)

» Gældende Vedtægter for Teatergrad

» Regnskab for Teatergrad 2015/16

 


@