fbpx

Krig på skoleskemaet landet over

Category : Teatergrad
Date : 15. september 2016

Krig – i børnehøjdeTeatergrad sætter i foråret 2017 krig på skoleskemaet hos skoleklasser landet over. Det sker med støtte fra Danida, der har sikret, at 100 »Krig – i børnehøjde« kommer gratis ud til skoleklasser. Forestillingen er udviklet i samarbejde med Røde Kors, og med forestillingerne følger også gratis undervisningsmateriale og et computerspil. De tre elementer skal lære børnene om krig, få dem til at sætte ord på deres tanker og åbne for dialogen mellem børnene og deres forældre. De gratis forestillinger kan bestilles fra mandag den 19. september – kun telefonisk.

Røde Kors: Krig er børns hverdag
Det kan virke voldsomt at sætte krig på skoleskemaet for børn mellem 4. og 6. klasse, men krig præger mange børns liv og tanker, lyder det fra Røde Kors, der er Teatergrads samarbejdspartner:

– Krig er en del af hverdagen for børn i dagens Danmark: Vi er en krigsførende nation, elever kan have forældre, der er ansat i Forsvaret, den nye elev i klassen kan have en flygtningebaggrund, ligesom eleverne naturligvis også påvirkes af de voldsomme nyheder, de ser, eller de computerspil, de selv spiller. Derfor mener vi i Røde Kors, det er vigtigt, at børn bliver oplyst om krigen og dens frygtelige konsekvenser. Oplysning og viden om ofrenes situation er fundamentet for forståelse, empati og handling. Endelig tror vi også, at det er vigtigt for børnene at vide, at Røde Kors og lignende organisationer findes og altid er til stede, når det virkelig brænder på, siger Morten Schwarz Lausten, ansvarlig for Røde Kors Skoletjeneste.

Børnene er aktivt deltagende
Forestillingen er udviklet som en interaktiv teaterfusion af forestilling og workshop, hvor den fiktive fortælling forvandler sig til samtale med eleverne og tilbage til forestillingen igen.

– Teatergrad vil lave forestillinger om de emner, der optager os som samfundsborgere. Som teater vil vi forholde os aktivt og konstruktivt til det samfund, vi lever i og være debat- og dialogskabende. Nu sætter vi krig på skoleskemaet landet over i en form, hvor børnene er aktivt deltagende og skal sætte ord på deres tanker og følelser. Det er vigtigt, at de får lov til denne selvstændige refleksion og ikke bare overtager tidligere generationers svar på konflikter. De er verdens fremtid, og det er dem, der skal være med til at rydde op efter vores rod, og derfor er det vigtigt, at de kommer til orde, siger Christine Worre Kann, leder af Teatergrad.

Forældrene skal på banen
Ud over at hjælpe eleverne med at sætte ord på deres følelser og bibringe dem faktuel viden om krig, som f.eks. Geneve-konventionen og ”krigens regler”, er intentionen med computerspillet, at det skal danne bro fra elevernes oplevelse og undervisning i skolen til forældrene:

– Det er vigtigt for os, at krigen og dens følger er et samfundsanliggende, som vi alle må forholde os til. Det er ikke alene en folkeskolelærers ansvar at initiere den vigtige dialog – det er hele samfundets. Vi må som teater forholde og til det dialogskabende, og det samme gælder for politikere, nødhjælpsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, men også forældre må i den grad forholde sig til det. Forældre kan ikke lægge ansvaret fra sig, og derfor har vi skabt en forestilling med tilhørende elevmateriale og computerspil, der gerne skulle foranledige en dialog mellem børnene og deres forældre. Det er her den egentlige opgave og ansvar ligger, siger Christine Worre Kann.